Bestuur en intern toezicht

Binnen de stichting Voortgezet Onderwijs Meppel e.o. (VOMEO) is een institutionele scheiding aangebracht tussen de bestuurlijke en de toezichthoudende functie. De bestuurlijke functie is belegd bij bestuurder de heer P.A. de Visser, die als bevoegd gezag fungeert. De Raad van Toezicht fungeert als toezichthouder op de bestuurder en op de algemene gang van zaken binnen de stichting.

P.A. de Visser

Bestuurder

J.W. Gerritsen

lid commissie Onderwijskwaliteit & Identiteit

M.S. Grotens

vice-voorzitter en Remuneratiecommissie

B.G.A. Smelt

lid Auditcommissie

W.R.M. Toering

lid Auditcommissie

H.W. van Veldhuizen

lid commissie Onderwijskwaliteit & Identiteit

H.J.G. de Wit

voorzitter en Remuneratiecommissie

J. Wolters

lid Auditcommissie

Handboek Governance

Ons Handboek Governance beschrijft hoe processen binnen onze organisatie verlopen, wat de rol van de Raad van Toezicht is en van de bestuurder, kortom: hoe onze scholen georganiseerd zijn.